North Sydney Girls High School logo

North Sydney Girls High School

North Sydney Girls High School

Ad Altiora

Telephone02 9922 6666

Emailnorthsydgi-h.school@det.nsw.edu.au

2023

Wednesday

20

September

2023_Innovations_Showcase_Invitation

Thursday

21

September

Friday

22

September